Tilsette

Tilsette på kontoret/verkstad, System Trafikk

Jørund Vevle

Dagleg leiar

tlf 56192096 / 41539480,

epost: jorund@systemtrafikk.no

 

Øystein Greve

Rekneskap

 tlf 56192093 / 48898900,

epost: oystein@systemtrafikk.no

 
 

Rune Vevle

Meglar lokaldistribusjon

tlf: 56192086 / 48898901,

epost: rune@systemtrafikk.no

 

Tone Gjerstad

Distribusjon Osterøy

Tlf: 56 19 20 97 / 413 26 530,

epost: tone@systemtrafikk.no

 

 

Sverre Myking

Mekaniker

tlf: 909 94 984,

epost: sverre@systemtrafikk.no

 

Me har eigen verkstad

tlf. 56 19 20 94

Steinar Stokke

Mekaniker

 tlf: 40289171,

epost: steinar@systemtrafikk.no

 

Me har eigen verkstad

tlf. 56 19 20 94